W programie Nero StartSmart można wybrać z dysku twardego pliki audio do nagrania płyty Audio CD, którą będzie można odtwarzać we wszystkich standardowych odtwarzaczach. Przed nagraniem płyty Audio CD pliki źródłowe o różnych formatach audio (np. MP4 lub WMA) są automatycznie konwertowane do formatu Audio CD.  

 

 

 

Niektóre odtwarzacze CD nie odczytują płyt CD-RW. Do nagrywania płyt Audio CD używaj CD-R.

 

CD-R
CD-R (Compact Disc-Recordable) to technologia nagrywania nośników jednokrotnego zapisu. Standard Orange Book określa parametry przechowywania danych audio oraz innych danych odczytywanych przez komputer.

 
Aby nagrać płytę Audio CD, wykonaj następujące czynności:
1.
Kliknij ikonę menu Nagrywanie audio.
à
Wyświetli się ekran Nagrywanie audio.
2.
Kliknij opcję Audio CD.
à
Wyświetli się ekran Nagraj dysk Audio CD.
3.
Kliknij przycisk Dodaj.
à
Otworzy się okno Dodaj pliki i foldery.
4.
Wybierz pliki audio, które chcesz nagrać na płytę CD. Pliki audio można wybrać z płyt CD lub z dysku twardego.
5.
Kliknij przycisk Dodaj.
à
Wybrane pliki audio znajdą się na liście w ekranie Nagraj dysk Audio CD. Pasek pojemności wyświetla w minutach całkowitą długość plików muzycznych, które mają być nagrane na płytę CD.
Okno Dodaj pliki i foldery znajduje się na wierzchu do momentu jego zamknięcia.

 

 

 

Jeżeli pasek pojemności jest zielony, na płytę CD można nagrać wszystkie pliki audio. Jeżeli pasek pojemności jest czerwony, nie wszystkie pliki audio wejdą na płytę CD. Możesz usunąć pliki audio z listy.

 

 
6.
Aby usunąć plik audio, wybierz żądany plik i kliknij przycisk Usuń.
à
Wybrany plik audio zostanie usunięty z listy.
7.
Wybierz nagrywarkę z menu rozwijanego Napęd docelowy.
8.
Aby zamieścić tytuł płyty CD, wpisz dowolną nazwę w polu tekstowym Tytuł (CD-Text).
9.
Aby umieścić nazwę wykonawcy, wpisz dowolną nazwę w polu tekstowym Wykonawca (CD-Text).
10.
Kliknij przycisk Nagraj.
à
Pojawi się okno z prośbą o włożenie czystej zapisywalnej płyty CD do nagrywarki.
11.
Włóż do nagrywarki czystą zapisywalną płytę CD i kliknij przycisk Ładuj.
à
U dołu ekranu z lewej strony wyświetli się pasek postępu. Po zakończeniu procesu nagrywania otworzy się okno dialogowe.
12.
Kliknij przycisk OK.
è
Nagrano płytę Audio CD z wybranymi plikami audio.
CD-R
CD-R (Compact Disc-Recordable) to technologia nagrywania nośników jednokrotnego zapisu. Standard Orange Book określa parametry przechowywania danych audio oraz innych danych odczytywanych przez komputer.


Nagrywanie dysku Audio CD