Hiermee kunt u zeer snel een schijf kopiëren. Plaats een schijf en klik op Kopiëren. Als u meer dan één station hebt, worden vervolgkeuzemenu’s weergegeven waarin u de bron- en doelstations kunt kiezen. 
De volgende opties zijn beschikbaar:
Vervolgkeuzelijst
Bronstation

Hier kunt u het station selecteren waarin de te kopiëren cd is geplaatst.
Alleen beschikbaar als u meer dan één station hebt.

Vervolgkeuzelijst
Doelstation

Hier kunt u het station selecteren waarop u de kopie wilt branden. Alle stations die zijn aangesloten op uw computer, worden weergegeven. U kunt ook de image-brander gebruiken om een image van de te kopiëren schijf te maken; die image kan later op een schijf worden gebrand. Klik hiervoor op de knop Bladeren om het pad te selecteren waar u het imagebestand wilt opslaan.
Het vervolgkeuzemenu is beschikbaar indien er meer dan één schijf is of als de image-brander is ingeschakeld.

Knop
Kopiëren

Hiermee start u het kopieerproces of het maken van een image.

Opent de opties voor de sneltaak Schijf kopiëren.

 
Zie ook:
Opties
Snelkopiëren
Kopiëren over image


Het venster Schijf kopiëren