Met Nero StartSmart kunt u een schijf kopiëren. Dit betekent dat u een exacte kopie van een bronschijf maakt en deze op een doelschijf brandt. Als uw bronschijf bijvoorbeeld een audio-cd is, zal uw kopie ook een audio-cd zijn. Afhankelijk van de geïnstalleerde brander, kunt u cd’s, dvd’s of Blu-ray-schijven kopiëren. De doelschijf moet van hetzelfde schijftype zijn als de bronschijf. Zo kunt u een dvd bijvoorbeeld alleen kopiëren naar een dvd. In elk geval zal Nero StartSmart een bericht weergeven als het schijftype niet geschikt is. 

 

 

 

Als u niet in het bezit bent van het auteursrecht van de schijf en ook geen toestemming hebt van de houder van het auteursrecht, heeft het onbevoegd kopiëren van schijven tot gevolg dat u inbreuk maakt op het nationale en internationale auteursrecht.

 

 

 

 

Sommige schijven zijn tegen kopiëren beveiligd en die kunt u dan ook niet kopiëren. Als u niet zeker weet of een schijf kan worden gekopieerd, voert u eerst een simulatie uit voordat u daadwerkelijk gaat branden.

 

 
Volg de onderstaande stappen om een schijf te kopiëren:
1.
Klik op het menupictogram Schijf kopiëren.
à
Het venster Schijf kopiëren wordt weergegeven.
2.
Selecteer het Bronstation en het Doelstation.

 

 

 

Als u de schijf wilt kopiëren met de methode Kopiëren over image, moet u hetzelfde station kiezen voor de bron en het doel.
Als u de schijf wilt kopiëren met de methode Snelkopiëren, moet u verschillende stations kiezen voor de bron en het doel.

 

 

 

 

Als u slechts één station hebt, zijn de vervolgkeuzemenu’s niet beschikbaar. U moet daarom de bovenstaande stap overslaan.
Plaats gewoon de schijf die u wilt kopiëren en klik op de knop Kopiëren. 

 

 
3.
Plaats de schijf die u wilt kopiëren in het geselecteerde station.
4.
Plaats een lege schijf in het doelstation als u verschillende stations kiest voor het kopiëren (kopieermethode Snelkopiëren). 
5.
Klik op de knop Kopiëren.
à
Het kopieerproces wordt gestart. Links onderaan in het venster wordt een voortgangsbalk weergegeven.
à
Als u één station gebruikt om te kopiëren, wordt u gevraagd de bronschijf te verwijderen en een geschikte lege schijf te plaatsen nadat het imagebestand is geschreven. Het branden start vervolgens automatisch.
à
Wanneer het kopiëren en branden is voltooid, wordt er een venster geopend.
6.
Klik op de knop OK.
è
U hebt een schijf gekopieerd.


Een schijf kopiëren