mp3PRO-plugin
U zult de mp3PRO-plugin nodig hebben voor een onbeperkte codering/decodering van MP3 en mp3PRO
U kunt de plug-in verkrijgen op www.nero.com. De plug-in is al inbegrepen in de volledige versie.

 

 
 
U kunt de audiobestanden op een audio-cd als volgt opslaan op uw vaste schijf:   
1.
Klik op het menupictogram Audio rippen.
à
Het venster Audio-cd rippen verschijnt en er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd om een audio-cd in een station te plaatsen.
2.
Plaats een audio-cd in een station en klik op de knop OK.
3.
Selecteer in het vervolgkeuzemenu Bronstation het station waarin de audio-cd is geplaatst.
à
De schijf wordt geanalyseerd en de vereiste informatie wordt naar Gracenote verzonden. Als een exacte treffer in de Gracenote Media Database is gevonden, worden die metagegevens gebruikt en weergegeven.
à
Als er meerdere gegevens zijn gevonden of als het gevonden item dubbelzinnig is, wordt het venster Treffers geopend en worden de betreffende metagegevensrecords weergegeven.
4.
Selecteer de metagegevensrecord die overeenkomt met uw audio-cd.
5.
Klik op de knop Nieuwe gegevens verzenden als er geen metagegevensrecords overeenkomen met uw audio-cd.
à
Het venster Metagegevens bewerken wordt geopend.

 

 

 

Het venster Metagegevens bewerken wordt ook geopend als er geen overeenkomstig gegeven is gevonden in de database, maar u de metagegevens wilt invoeren en beschikbaar stellen.

 

 
6.
Bewerk zonodig de metagegevens, zoals de titel, de artiest, de albumtitel, het jaar of het genre.
7.
Klik op de knop Geavanceerde opties als u extra informatie wilt toevoegen.
à
Het venster Gracenote MusicID-informatie dat afkomstig is van Gracenote, wordt geopend. Nadat u de extra informatie hebt ingevoerd, moet u dit venster sluiten, zodat het venster Metagegevens bewerken opnieuw wordt weergegeven.
8.
Klik op de knop Gegevens verzenden.
à
Als u de metagegevens van de audio-cd hebt gewijzigd of ze voor het eerst hebt ingevuld, worden de wijzigingen verzonden naar Gracenote en toegevoegd aan de Gracenote Media Database.
à
Het venster Metagegevens bewerken wordt gesloten en de informatie komt op het venster Audio-cd rippen.
9.
Selecteer de tracks die u op de harde schijf wilt opslaan.
1.
Als u alle bestanden op de schijf wilt kopiëren naar uw vaste schijf, klikt u op de knop Alles selecteren.
2.
Als u de bestanden wilt deselecteren, klikt u op de knop Alles deselecteren.
3.
Als u alleen bepaalde audiobestanden wilt selecteren, schakelt u het selectievakje voor de gewenste audiobestanden in.
10.
Kies een bestandsindeling in de vervolgkeuzelijst Indeling uitvoerbestand.
11.
Klik op de knop Bladeren en kies een doelmap waarin de audiobestanden moeten worden opgeslagen.
12.
Klik op de knop Rippen.
à
De geselecteerde audiobestanden worden gekopieerd en geconverteerd naar de geselecteerde bestandsindeling. Een map met de albumnaam wordt in de gewenste map gemaakt. De audiobestanden worden in deze map opgeslagen en krijgen een naam op basis van de artiest en de titel. Metagegevens die met Gracenote zijn geïdentificeerd, worden geschreven naar het audiobestand.
Een voortgangsbalk onderaan links op het scherm en informatie op het scherm tonen de voortgang van het kopieerproces. Zodra het kopieerproces is voltooid, wordt een venster weergegeven met het bericht “Rippen voltooid!“.

 

 

 

Als u audiobestanden van verschillende cd’s wilt opslaan, moet u het selectievakje Rippen van elke volledige audio-cd in een wachtrij inschakelen inschakelen. Het kopieerproces wordt dan zoals hier is beschreven automatisch uitgevoerd voor de andere audio-cd’s. Er wordt gebruikgemaakt van de instellingen die u aan het begin hebt opgegeven. Aan het eind van het kopieerproces wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd een andere audio-cd te plaatsen of de bewerking te annuleren.
Wanneer u meer dan één audio-cd achter elkaar kopieert, kunnen alleen de volledige audio-cd’s worden gekopieerd. 

 

 
è
U hebt audiobestanden van één cd in de gewenste indeling gekopieerd naar uw vaste schijf.


Audio-cd’s converteren naar MP3-bestanden