In Nero StartSmart kunt u audiobestanden op uw vaste schijf selecteren en deze branden op een audio-cd die op alle standaard afspeelapparaten kan worden afgespeeld. Voordat de audio-cd wordt gebrand, worden de bronbestanden met verschillende audio-indelingen (zoals MP4 en WMA) automatisch geconverteerd naar de audio-cd-indeling.  

 

 

 

Sommige cd-spelers kunnen geen cd-rw-schijven afspelen. Gebruik daarom cd-r-schijven om audio-cd’s te branden.

 

Cd-r
Compact Disc-Recordable is een technologie voor niet-herschrijfbare media. De norm van Orange Book definieert de opslag van audiogegevens en andere gegevens die door een computer kunnen worden gelezen.

 
Voer onderstaande stappen uit als u een audio-cd wilt branden:
1.
Klik op het menupictogram Audio branden.
à
Het venster Audio branden wordt weergegeven.
2.
Klik op de optie Audio-cd.
à
Het venster Audio-cd branden wordt weergegeven.
3.
Klik op de knop Toevoegen.
à
Het venster Bestanden en mappen toevoegen wordt geopend.
4.
Selecteer de audiobestanden die u op cd wilt branden. U kunt audiobestanden op cd’s of op uw vaste schijf selecteren.
5.
Klik op de knop Toevoegen.
à
De geselecteerde audiobestanden worden weergegeven op het venster Audio-cd branden. Een capaciteitsbalk geeft de totale duur in minuten weer van de muziekbestanden die op cd worden gebrand.
Het venster Bestanden en mappen toevoegen blijft op de voorgrond totdat u het sluit.

 

 

 

Als de capaciteitsbalk groen wordt weergegeven, kunnen alle audiobestanden op cd worden gebrand. Als de capaciteitsbalk rood wordt weergegeven, passen niet alle audiobestanden op cd. U kunt audiobestanden uit de lijst verwijderen.

 

 
6.
U kunt u een audiobestand verwijderen door het gewenste bestand te selecteren en op de knop Verwijderen te drukken.
à
Het geselecteerde audiobestand wordt uit de lijst verwijderd.
7.
Selecteer een brander in het vervolgkeuzemenu Doelstation.
8.
Als u de cd een titel wilt geven, geeft u de naam op in het invoerveld Titel (cd-tekst).
9.
Als u de naam van de artiest ook op de cd wilt branden, geeft u de naam op in het invoerveld Artiest (cd-tekst).
10.
Klik op de knop Branden.
à
Er verschijnt een venster waarin u wordt gevraagd om een lege beschrijfbare cd in de brander te plaatsen.
11.
Plaats een lege beschrijfbare cd in de brander en klik op de knop Laden.
à
Onder aan de linkerkant van het venster wordt een voortgangsbalk weergegeven. Wanneer het branden is voltooid, verschijnt een dialoogvenster.
12.
Klik op de knop OK.
è
U hebt nu een audio-cd gebrand met de geselecteerde audiobestanden.
Cd-r
Compact Disc-Recordable is een technologie voor niet-herschrijfbare media. De norm van Orange Book definieert de opslag van audiogegevens en andere gegevens die door een computer kunnen worden gelezen.


Audio-cd’s branden