Zde můžete provádět úlohy pomocí nástrojů Nero. 
K dispozici jsou následující úlohy:
Test výkonu diskových jednotek

Otevře Nero DiscSpeed. Zde můžete otestovat rychlost a výkon média nebo vypalovačky a zobrazit výsledky v grafu nebo v protokolu testu.

Konfigurace a analýza systému

Otevře Nero InfoTool. Zde jsou poskytovány informace o nejdůležitějších funkcích nainstalovaných jednotek, vložených discích, nainstalovaném softwaru a mnoho dalšího. Získáte podrobné údaje o vlastnostech jednotek jako je verze firmwaru, velikost vyrovnávací paměti, sériové číslo, datum výroby a u jednotek DVD aktuální kód oblasti. Aplikace Nero InfoTool vám také sdělí název a číslo verze operačního systému, informace o nainstalovaných vypalovacích aplikací a o hardwarové konfiguraci počítače.

Obnovení a záchrana dat

Otevře Nero RescueAgent. Můžete rychle a jednoduše obnovit soubory z paměťových médií, která byla například poškozena poškrábáním nebo je kvůli stáří nelze správně číst.

 


Záložka Nástroje