Zde můžete provádět úlohy týkající se hudby. 
K dispozici jsou následující úlohy:
Přehrávání a uspořádání hudby

Otevře Nero MediaHub. Zde můžete pohodlně přehrávat zvukové soubory a vytvářet seznamy skladeb.

Uložení zvukových stop a vypálení hudby – pokročilé

Otevře Nero Burning ROM. Zde můžete vytvářet, vypalovat a konvertovat zvuková CD. Podporována je celá řada formátů.

Míchání hudby a digitalizace LP desek a magnetofonových pásek

Otevře Nero SoundTrax. Zde můžete pomocí průvodců vytvářet hudební mixy ve virtuálním hudebním studiu.

Úpravy a nahrávání hudby

Otevře Nero WaveEditor. Zde můžete upravovat a nahrávat hudbu pomocí řady filtrů a metod optimalizace zvuku.

 


Záložka Hudba