K dispozici jsou následující tlačítka: 
nero
Multimedia Suite 10

Otevře webovou stránku společnosti Nero www.nero.com, kde naleznete další informace o produktech Nero.

Zobrazí nabídku, ze které můžete otevírat možnosti Nero StartSmart, nápovědu, zobrazit kurzy online a ukončit aplikaci.

Zobrazuje výběrový seznam aplikací a nástrojů Nero, které lze otevřít přímo klepnutím na ně.

Zobrazí online nápovědu.

Karty v horní části obrazovky poskytují rychlý a snadný přístup k aplikacím Nero. Jsou seskupeny do kategorií (Hudba, Video a fotografie, Data, Nástroje) podle často se vyskytujících úloh. Karta Informační centrum umožňuje rychlý a snadný přístup k webovým stránkám, na kterých naleznete podporu, kurzy online a můžete si stáhnout příručky.
Každá ikona nabídky na levé straně úvodní obrazovky Nero StartSmart představuje takzvanou Rychlou úlohu. Jedná se o optimálně přednastavené, často používané procesy, které lze spustit přímo v Nero StartSmart bez potřeby spustit jakoukoliv další aplikaci Nero. Pomocí Nero StartSmart můžete vypalovat datové disky, hudební disky (např. Audio CD), ukládat zvukové soubory ze zvukového CD na pevný disk nebo kopírovat disky.
V části Zpravodajství v dolní části obrazovky Nero StartSmart se zobrazují zprávy z novinek, které jste si objednali. V části Zpravodajství jsou k dispozici následující tlačítka:
Zpravodajství

Otevírá možnosti novinek, ve kterých si můžete objednat odběr novinek.

Zobrazuje veškeré zprávy z novinek.

Další

Otevírá další titul položky zpráv v novinkách.

 
Viz také
Obrazovka Vypálit datový disk
Obrazovka Vypalování zvuku
Obrazovka získávání zvuku
Obrazovka kopírování disku
Možnosti
Rychlé úlohy


Úvodní obrazovka