Nero StartSmart je k dispozici ve verzích s různými funkcemi. Vedle plné verze Nero StartSmart existují další verze s omezenými funkcemi. 
Aplikace Nero StartSmart Essentials není vybavena těmito funkcemi: 
 
 
 
§
Vypalování zvuku
§
Rozeznávání hudebních titulů pomocí Gracenote (není součástí standardní funkce)
Funkce, které nejsou ve verzi Essentials k dispozici, jsou označeny ikonou  Nero StartSmart upgrade%2048 662329099 Verze Nero StartSmart. Ikona vám nabídne možnosti aktualizace a poskytne vám o ní další informace.

 

 

 

Doplněk Gracenote Plug-in
Abyste mohli identifikovat jednotlivé zvukové soubory, budete potřebovat doplněk Gracenote Plug-in.
Doplněk můžete získat na www.nero.com. Doplněk je již zahrnut v plné verzi.

 

 
Kromě toho je kódování a dekódování formátů v aplikaci Nero StartSmart Essentials omezeno. Modul plug-in mp3PRO je ve zkušební verzi zahrnut.

 

 

 

Doplněk mp3PRO Plug-in
Doplněk mp3PRO Plug-in je zapotřebí pro neomezené kódování a dekódování formátů MP3 a mp3PRO.
Doplněk můžete získat na www.nero.com. Doplněk je již zahrnut v plné verzi.

 

 

 

 

Na kartě Informační centrum ve verzi Essentials jsou uvedeny odkazy na možnosti upgradu a informace o těchto možnostech. Upgradem verze Essentials získáte plnou verzi se všemi funkcemi.

 

 
 


Verze Nero StartSmart