Po instalaci Nero Multimedia Suite se na ploše počítače objeví ikona Nero StartSmart. Pro otevření okna Nero StartSmart poklepejte na ikonu Nero StartSmart  Nero StartSmart startsmart%2024 27021597780629131 Spouští se Nero StartSmart. 
Nero StartSmart nabízí snadný přístup k všem aplikacím Nero Multimedia Suite a, pokud jsou nainstalovány, k aplikacím Nero BackItUp & Burn a Nero Vision Xtra.
 


Spouští se Nero StartSmart