Pomocí Nero StartSmart můžete zkopírovat disk. To znamená, že můžete vytvořit přesnou kopii zdrojového disku a vypálit ji na cílový disk. Pokud je zdrojovým diskem například Audio CD, kopie bude rovněž diskem Audio CD. Podle toho, jakou máte nainstalovánu vypalovačku, můžete kopírovat disky CD, DVD nebo Blu-ray. Cílový disk musí být stejného typu jako zdrojový – například DVD můžete zkopírovat pouze na DVD. Nero StartSmart vás každopádně upozorní, pokud typ disku neodpovídá. 

 

 

 

Pokud nevlastníte autorská práva k příslušnému disku a nemáte povolení od vlastníka autorských práv, neautorizovaným kopírováním disků porušujete národní a mezinárodní právní předpisy.

 

 

 

 

Některé disky jsou chráněné proti kopírování a nelze je kopírovat. Pokud si nejste jisti, zda se dá disk kopírovat, aktivujte provedením skutečného fyzického vypálení simulaci.

 

 
Pro kopírování disku postupujte následovně:
1.
Klepněte na ikonu nabídky Zkopírovat disk.
à
Zobrazí se obrazovka Kopírování disku.
2.
Vyberte Zdrojovou jednotku a Cílovou jednotku.

 

 

 

Pokud chcete zkopírovat disk pomocí metody Image Copy, zvolte stejnou zdrojovou a cílovou jednotku.
Pokud chcete zkopírovat disk pomocí metody Průběžně, zvolte různou zdrojovou a cílovou jednotku.

 

 

 

 

Pokud máte k dispozici pouze jednu jednotku, rozbalovací nabídky se nezobrazí. Výše uvedený krok proto přeskočte.
Vložte disk, který chcete zkopírovat, a stiskněte tlačítko Kopírovat. 

 

 
3.
Vložte do vybrané jednotky disk, který chcete kopírovat.
4.
Pokud jste zvolili pro kopírování různé jednotky, vložte do cílové jednotky prázdný disk (metoda kopírování Průběžně). 
5.
Klepněte na tlačítko Kopírovat.
à
Spustí se kopírování. V levém dolním rohu obrazovky se zobrazí indikátor průběhu.
à
Pokud používáte pro kopírování jedinou jednotku, budete po dokončení zápisu obrazu disku vyzváni k vyjmutí zdrojového disku a vložení vhodného prázdného disku. Poté se proces vypalování spustí automaticky.
à
Po dokončení procesu kopírování a vypalování se otevře okno.
6.
Klepněte na tlačítko OK.
è
Úspěšně jste zkopírovali disk.


Kopírování disku