Doplněk mp3PRO Plug-in
Doplněk mp3PRO Plug-in je zapotřebí pro neomezené kódování a dekódování formátů MP3 a mp3PRO.
Doplněk můžete získat na www.nero.com. Doplněk je již zahrnut v plné verzi.

 

 
 
Pro uložení zvukových souborů ze zvukového CD na pevný disk postupujte následovně:   
1.
Klepněte na ikonu nabídky Získávání zvuku.
à
Zobrazí se obrazovka Získat data zvukového disku CD a dialogové okno vás vyzve ke vložení zvukového disku do jednotky.
2.
Do jednotky vložte zvukové CD a klepněte na tlačítko OK.
3.
V rozbalovací nabídce Zdrojová jednotka vyberte jednotku, ve které se nachází vaše zvukové CD.
à
Disk se analyzuje a požadované informace se zašlou Gracenote. Pokud je v mediální databázi Gracenote nalezena přesná odpovídající položka, použijí a zobrazí se tato metadata.
à
Pokud je nalezeno více položek, nebo je nalezená položka nejednoznačná, otevře se okno Odpovídající záznamy a zobrazí se nalezená metadata.
4.
Vyberte záznam metadat, který odpovídá vašemu zvukovému CD.
5.
Pokud žádný ze záznamů neodpovídá vašemu zvukovému CD, klepněte na tlačítko Odeslat nová data.
à
Otevře se okno Upravit metadata.

 

 

 

Okno Úprava metadat se otevře také tehdy, když není nalezen žádný odpovídající záznam, ale chcete zadat metadata a zpřístupnit je.

 

 
6.
V případě potřeby upravte metadata, např. název, interpreta, název alba, rok a žánr.
7.
Pokud chcete přidat další informace, klepněte na tlačítko Rozšířené možnosti.
à
Otevře se okno Informace Gracenote MusicID s obsahem od Gracenote. Po zadání doplňujících informací musíte toto okno zavřít tak, aby se opět zobrazilo okno Upravit metadata.
8.
Klepněte na tlačítko Odeslat data.
à
Pokud jste metadata zvukového Cd změnili nebo jste je poprvé vyplnili, změny se zašlou o Gracenote a přidají se do mediální databáze Gracenote.
à
Okno Upravit metadata se zavře a informace se předá na stránku Získat data zvukového disku CD.
9.
Vyberte stopy, které chcete uložit na pevný disk.
1.
Pokud si přejete zkopírovat všechny soubory na disku na váš pevný disk, klepněte na tlačítko Vybrat vše.
2.
Pokud si přejete zrušit výběr souborů, klepněte na tlačítko Zrušit výběr všech.
3.
Pokud si přejete vybrat pouze některé zvukové soubory, zatrhněte zaškrtávací políčko před příslušným zvukovým souborem.
10.
V rozbalovací nabídce Cílový formát souboru vyberte formát souboru.
11.
Klepněte na tlačítko Procházet a vyberte cílový adresář, do kterého se mají zvukové soubory uložit.
12.
Klepněte na tlačítko Získat.
à
Vybrané zvukové soubory se zkopírují a převedou do vybraného formátu souboru. V požadované složce se vytvoří složka s názvem alba. Do této složky se uloží zvukové soubory a označí se interpretem a názvem. Do zvukového souboru se zapíší metadata zjištěná databází Gracenote.
Proces kopírování je zobrazován indikátorem průběhu v levé dolní části obrazovky a na obrazovce se zobrazují další informace. Po skončení procesu kopírování se zobrazí okno se zprávou „Získávání proběhlo úspěšně!”.

 

 

 

Pokud si přejete uložit zvukové soubory z několika zvukových CD, zatrhněte zaškrtávací políčkoUmožnit získávání informací o celých zvukových CD v řadě. Následně probíhá proces kopírování pro další zvuková CD automaticky dle tohoto popisu. Použijí se nastavení, která jste provedli na počátku. Po skončení procesu kopírování se zobrazí dialogové okno a vyzve vás ke vložení dalšího zvukového CD či ke zrušení operace.
Při automatickém kopírování více než jednoho zvukového CD za sebou, je možné kopírovat pouze celé zvukové CD. 

 

 
è
Zkopírovali jste zvukové soubory z jednoho zvukového CD na váš pevný disk v požadovaném formátu souboru.


Převod zvukových CD na MP3