Obrazovka Získat data zvukového disku CD zobrazuje zvukové soubory dostupné na zvukovém CD. Zvukové soubory ze zvukového CD můžete uložit na pevný disk. Soubory je kódují, t.j. převedou na formát, který počítač dokáže přečíst. Obvykle dochází ke komprimaci zvukových souborů.
Zvukový disk lze automaticky identifikovat pomocí Gracenote. TZV. metadata, t.j. informace jako je titul, žánr a název stopy jsou dostupné v mediální databázi Gracenote a spojeny se stopami. Díky tomu jsou výsledkem procesu kódování zvukové soubory, které jsou správně a úplně pojmenované. 

 

 

 

Doplněk Gracenote Plug-in
Abyste mohli identifikovat jednotlivé zvukové soubory, budete potřebovat doplněk Gracenote Plug-in.
Doplněk můžete získat na www.nero.com. Doplněk je již zahrnut v plné verzi.

 

 
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Rozbalovací nabídka
Zdrojová jednotka

Můžete vybrat jednotku, do které bylo vloženo CD obsahující stopy, určené k převodu.

Rozbalovací nabídka
Výstupní formát souboru

Můžete vybrat formát, ve kterém se mají stopy ukládat. K dispozici jsou následující formáty:
AIFF Audio: nekomprimovaný zvukový formát, jehož soubory jsou velké, ale kvalita zvuku je vysoká
FLAC Audio: bezztrátový zvukový formát s vysokou kvalitou zvuku
MP3 Audio: široce využívaný formát, který lze přehrávat na všech standardních počítačích a MP3 přehrávačích
Nero AAC: formát s mimořádně malou velikostí souboru a vysokou kvalitou zvuku
OGG Vorbis: formát s malou velikostí souboru a dobrou kvalitou zvuku
WAVE: kvazi-standard pro systémy Microsoft

Zadávací pole
Cílový adresář

Můžete vybrat složku, do které se mají stopy ukládat.

Zaškrtávací políčko
Povolit získávání dat ze všech celých zvukových CD v řadě

Ukládá stopy z libovolného počtu zvukových CD, jednoho po druhém, do vybrané cílového adresáře; pro stopy z jednotlivých CD se vytvoří samostatné složky.

Tlačítko
Upravit metadata

Otevře se okno Úprava metadat. Zde můžete upravit metadata zvukového CD zaslaná Gracenote. Pokud v multimediální databázi Gracenote neexistuje záznam pro zvukové CD, můžete metadata doplnit. Tato metadata se zašlou do Gracenote a přidají se do databáze médií Gracenote.

Tlačítko
Aktualizovat

Pošle do multimediální databáze nový dotaz a pokud v databázi existuje odpovídající záznam, doplní metadata zvukového CD údaji o interpretovi, názvu a žánru.

Tlačítko
Vybrat vše

Vybere celý seznam stop, t.j. všechny zvukové stopy.

Tlačítko
Zrušit výběr všech

Zruší výběr celého seznamu stop.

Tlačítko
Uložit

Spustí proces ukládání.

Otevře možnosti pro rychlou úlohu Získat data zvukového disku CD.

 

 

 

Technologii rozpoznávání hudby a související data poskytuje Gracenote®. Gracenote je standardem pro technologii rozpoznávání hudby a doručování souvisejícího obsahu. Další informace najdete na www.gracenote.com. 

 

 
 
Viz také
Možnosti


Obrazovka získávání zvuku