V Nero StartSmart máte možnost vybrat zvukové soubory z pevného disku pro vypalování na zvukové CD, které lze přehrát na všech standardních přehrávacích zařízeních. Před vypalováním zvukového CD se zdrojové soubory v různých zvukových formátech (např. MP4 nebo WMA) automaticky převedou na formát zvukového CD.  

 

 

 

Některé přehrávače CD nedokážou přehrát disky CD-RW. Pro vypalování zvukových CD používejte disky CD-R.

 

CD-R
Compact Disc-Recordable (Zapisovatelný kompaktní disk) je technologie pro jednorázová zapisovatelná média. Norma Oranžové knihy definuje ukládání zvukových dat a dalších dat čitelných počítačem.

 
Pro vypálení zvukového CD postupujte následovně:
1.
Klepněte na ikonu nabídky Vypalování zvuku.
à
Zobrazí se obrazovka Vypalování zvuku.
2.
Klepněte na možnost Zvukové CD.
à
Zobrazí se obrazovka Vypálit zvukové CD.
3.
Klepněte na tlačítko Přidat.
à
Otevře se okno Přidat soubory a složky.
4.
Vyberte zvukové soubory, které chcete vypálit na CD. Zvukové soubory můžete vybrat z disků CD nebo z pevného disku.
5.
Klepněte na tlačítko Přidat.
à
Vybrané zvukové soubory se zobrazí v seznamu na obrazovce Vypálit zvukové CD. Lišta kapacity zobrazuje celkovou délku hudebních souborů určených k vypálení na CD v minutách.
Okno Přidat soubory a složky zůstane v popředí, dokud ho nezavřete.

 

 

 

Pokud se lišta kapacity zobrazí zeleně, je možné na CD vypálit všechny zvukové soubory. Pokud je lišta kapacity červená, nevejdou se na CD všechny zvukové soubory. Máte možnost zvukové soubory se seznamu vymazat.

 

 
6.
Pokud si přejete vymazat zvukový soubor, vyberte požadovaný zvukový soubor a klepněte na tlačítko Odstranit.
à
Vybraný zvukový soubor je odstraněn ze seznamu.
7.
Z rozbalovací nabídky Cílová jednotka vyberte vypalovačku.
8.
Pokud si přejete zahrnout CD titul, zadejte název do pole vstupů Název (CD-Text).
9.
Pokud si přejete zahrnout interpreta, zadejte název do pole vstupů Interpret (CD-Text).
10.
Klepněte na tlačítko Vypálit.
à
Zobrazí se okno, a vyzve vás k vložené prázdného zapisovatelného CD do vypalovačky.
11.
Vložte prázdné zapisovatelné CD a klepněte na tlačítko Načíst.
à
V levém dolním rohu obrazovky se zobrazí indikátor průběhu. Po dokončení procesu vypalování se otevře dialogové okno.
12.
Klepněte na tlačítko OK.
è
Vypálili jste Zvukové CD, které obsahuje vybrané zvukové soubory.
CD-R
Compact Disc-Recordable (Zapisovatelný kompaktní disk) je technologie pro jednorázová zapisovatelná média. Norma Oranžové knihy definuje ukládání zvukových dat a dalších dat čitelných počítačem.


Vypalování Zvukového CD