Pouhými několika klepnutími tlačítkem myši můžete vytvářet zvukové disky. 
 
 
 
§
Zvukové CD
Standardní zvukové CD, které je možné přehrávat ve všech standardních přehrávacích zařízeních, např. v domácím stereo zařízení nebo ve stereo zařízení ve vozidle. Můžete vybrat písničky z vašeho pevného disku nebo z jiného zvukového CD a vypálit je na nové zvukové CD. Pro vytvoření zvukového CD se zdrojové soubory s různými audio formáty (např. MP4, MP3 nebo WMA) před vypálením automaticky převedou na formát zvukové CD.  
§
MP3 disk Jukebox
Zvukový disk se zvukovými soubory ve formátu MP3 můžete přehrávat na všech počítačích a přehrávacích zařízeních MP3.  
§
Nero AAC Audio+ Nero disk Jukebox
Zvukový disk se zvukovými soubory ve formátu Nero ACC Audio, který vyžaduje malý prostor paměti a má překvapivě vysokou kvalitu zvuku. Tento typ zvukového disku můžete přehrávat ve všech přehrávacích zařízeních, která podporují zvukový formát Nero AAC Audio.  

 

 

 

Doplněk mp3PRO Plug-in
Doplněk mp3PRO Plug-in je zapotřebí pro neomezené kódování a dekódování formátů MP3 a mp3PRO.
Do aplikace Nero Multimedia Suite je možné přidat doplněk. Doplněk můžete získat na www.nero.com. Doplněk je již zahrnut v plné verzi.

 

 
Proces vytváření je téměř identický po všechny zvukové disky.
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Zadávací pole
Název (CD Text)

Zadejte požadovaný název pro zvukové CD, které se má vypálit. Tento text se během přehrávání objeví v zobrazení přehrávacího zařízení.
K dispozici pouze pokud vytváříte zvukové CD.

Zadávací pole
Interpret (CD Text)

Zadejte jméno interpreta pro zvukové CD, které se má vypálit. Tento text se během přehrávání objeví v zobrazení přehrávacího zařízení.
K dispozici pouze pokud vytváříte zvukové CD.

Zadávací pole
Název disku

Zadejte název vytvářeného disku. Tento text se během přehrávání objeví v zobrazení přehrávacího zařízení.
K dispozici pouze pokud vytváříte disk Jukebox.

Rozbalovací nabídka
Cílová jednotka

Umožňuje vám výběr jednotky, kterou chcete použít pro vypalování. Možnost Image Recorder vytvoří obraz disku, který se uloží do počítače, do složky uvedené ve vedlejším textovém poli. Obraz disku lze později vypálit na CD.
Pokud je k dispozici více jednotek, nebo pokud je aktivována možnost Image Recorder, zobrazí se rozbalovací nabídka.

Tlačítko
Přidat

Otevírá okno, ve kterém můžete vybrat zvukové soubory pro přidání do obsahu vašeho zvukového CD klepnutím myši. Klepněte na tlačítko Otevřít a zobrazí se vám seznam obsahu obrazovky Vypálit zvukové CD. Lišta kapacity označuje celkovou délku písní uvedených v seznamu v minutách.

Tlačítko
Odstranit

Odstraňuje vybrané položky ze seznamu obsahu.

Tlačítko
Vypálit

Spouští proces vypalování či vytváření obrazu disku.

Otevře možnosti pro rychlou úlohu Vypalování zvuku.

 

 

 

Obraz disku
Obraz označuje jeden soubor na pevném disku, který obsahuje obraz celého disku. Vytvoření obrazu disku je zvláště užitečné v situaci, kdy nemáte k dispozici vypalovačku nebo prázdný disk. Obraz můžete vypálit na disk později např. pomocí aplikace Nero Express. Podrobnější informace naleznete v příručce Nero Express.

 

 
 
Viz také
Možnosti


Obrazovka Vypalování zvuku