S pomocí Nero StartSmart můžete kompilovat a vypalovat všechny typy souborů a složek. Podle toho, jakou máte nainstalovánu vypalovačku, můžete vypálit datový disk CD, datový disk DVD nebo datový disk Blu-ray.  
Chcete-li vypálit datový disk, postupujte následovně:
1.
Klepněte na ikonu nabídky Vypalování dat.
à
Zobrazí se obrazovka Vypálit datový disk.
2.
Klepněte na tlačítko Přidat.
à
Otevře se okno Přidat soubory a složky.
3.
Vyberte soubory, které chcete vypálit na disk.
4.
Klepněte na tlačítko Přidat.
à
Vybrané soubory se zobrazí v seznamu na obrazovce Vypálit datový disk. Na liště kapacity se zobrazí celková délka souborů vypalovaných na disk.
Okno Přidat soubory a složky zůstane v popředí, dokud ho nezavřete.
5.
Pokud si přejete vymazat soubor, vyberte ho a klepněte na tlačítko Odstranit.
à
Vybraný soubor je odstraněn ze seznamu.
6.
Z rozbalovací nabídky Cílová jednotka vyberte vypalovačku.
7.
Pokud chcete zadat název disku, zadejte ho do pole Název disku.
8.
Klepněte na tlačítko Vypálit.
à
Zobrazí se okno, a vyzve vás k vložené prázdného zapisovatelného disku do vypalovačky.
9.
Vložte do vypalovačky prázdný zapisovatelný disk a klepněte na tlačítko Načíst.
à
V levém dolním rohu obrazovky se zobrazí indikátor průběhu. Po dokončení procesu vypalování se otevře dialogové okno.
10.
Klepněte na tlačítko OK.
è
Vypálili jste datový disk, který obsahuje vybrané soubory.


Vytvořit datový disk