Pouhými několika klepnutími tlačítkem myši můžete vytvářet datové disky. 
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Zadávací pole
Název disku

Zde je možné zadat požadovaný název disku určeného k vypálení.

Rozbalovací nabídka
Cílová jednotka

Umožňuje výběr jednotky, kterou chcete použít pro vypalování. Možnost Image Recorder vytvoří obraz disku, který se uloží do počítače, do složky uvedené ve vedlejším textovém poli. Obraz disku lze později vypálit na disk.
Pokud je k dispozici více jednotek, nebo pokud je aktivována možnost Image Recorder, zobrazí se rozbalovací nabídka.

Pro vybraný soubor v části obsahu zobrazuje obsah složky vyšší úrovně.

Vytváří novou složku v části obsahu.

Tlačítko
Přidat

Otevírá okno, ve kterém můžete vybrat soubory pro přidání do obsahu vašeho disku klepnutím myši. Zobrazí se v seznamu obsahu obrazovky Vypálit datový disk, kde můžete klepnout na tlačítko Otevřít. Lišta kapacity označuje celkovou velikost souborů uvedených v seznamu v MB.

Tlačítko
Odstranit

Odstraňuje vybrané položky ze seznamu obsahu.

Otevře možnosti pro rychlou úlohu Vypalování dat.

 

 

 

Obraz disku
Obraz označuje jeden soubor na pevném disku, který obsahuje obraz celého disku. Vytvoření obrazu disku je zvláště užitečné v situaci, kdy nemáte k dispozici vypalovačku nebo prázdný disk. Obraz můžete vypálit na disk později např. pomocí aplikace Nero Express. Podrobnější informace naleznete v příručce Nero Express.

 

 
 
Viz také
Možnosti


Obrazovka Vypálit datový disk