Rychlé úlohy jsou předem nastavené, často používané procesy, které lze spustit přímo v Nero StartSmart bez potřeby spouštět další aplikace Nero. Můžete rychle a jednoduše vypalovat datové disky nebo zvuková CD, ukládat zvukové soubory ze zvukových CD na pevný disk a kopírovat disky.
K dispozici jsou následující rychlé úlohy: 
 
 
 
§
 Nero StartSmart data%20cd%2032 9007199335864843 Rychlé úlohy Vypalování dat:
Zobrazuje obrazovku Vypálit datový disk. Zde můžete rychle vypálit výběr souborů. Nejdříve pojmenujte disk a vyberte cílovou složku, přidejte soubory určené k vypálení a klepněte na tlačítko Vypálit.
§
 Nero StartSmart audio%20cd%2032 9007199335870603 Rychlé úlohy Vypalování zvuku:
Zobrazuje obrazovku Vypalování zvuku. Zde můžete rychle a jednoduše vytvořit zvukové CD, disky MP3 Jukebox nebo disky Jukebox ve formátu Nero AAC Audio+.
§
 Nero StartSmart save%20tracks%2032 9007199335875979 Rychlé úlohy Konverze zvuku:
Zobrazí obrazovku Konverze Audio CD. Vyberte cílovou jednotku, výstupní formát souboru a cílový adresář a klepněte na tlačítko Konvertovat. Jde o rychlý a jednoduchý způsob ukládání stop ze zvukového CD.
§
 Nero StartSmart copy%20cd%2032 9007199335893899 Rychlé úlohy Kopírování disku:
Zobrazuje obrazovku Kopírovat disk. Pro získání kopie vašeho disku zde stačí specifikovat zdrojovou a cílovou jednotku a klepnout na tlačítko Kopírovat.
Viz také
Obrazovka Vypálit datový disk
Obrazovka Vypalování zvuku
Obrazovka získávání zvuku
Obrazovka kopírování disku


Rychlé úlohy