Nero StartSmart může fungovat jako čtečka novinek, ve které se budou zobrazovat novinky, k jejichž odběru jste se přihlásili v oblasti Zprávy. Podporovány jsou pouze textové zdroje. Novinky Nero se ve výchozím nastavení zobrazují.
Takzvaný zdroj je tvořen souborem, který obsahuje pouze strukturovaný obsah, který se může zobrazit na stránce, ale bez rozložení, navigace a dalších informací. Jeho adresu lze získat na Internetu. Obvykle je označena ikonou  Nero StartSmart rss default 9007199546995723 Nastavení novinek. Příkladem takového zdroje novinek jsou tiskové zprávy společnosti Nero http://rss.nero.com/nero-news-enu.xml.
Pro objednání novinek postupujte následovně:  
1.
Klepněte na tlačítko Novinky v okně Možnosti.
à
Zobrazí se obrazovka Možnosti novinek.
2.
Pro výběr požadovaného intervalu aktualizace použijte klávesy šipek. Tento interval je specifikován v minutách.
3.
Pokud si přejete objednat příjem novinek Nero, zatrhněte příslušné zaškrtávací políčko.
4.
Pro vytvoření nových novinek klepněte na Objednat.
à
Zobrazí se okno Přidat novinky.
5.
Zadejte adresu požadovaných novinek do textového pole Adresa a klepněte na tlačítko OK.
à
Přihlásili jste se k odběru nových novinek. Novinky se zobrazí v seznamu Vlastní novinky.
6.
Postup zrušení odběru novinek:
1.
Vyberte příslušnou položku v seznamu v okně Možnosti novinek.
2.
Klepněte na tlačítko Zrušit objednávku.
3.
Potvrďte váš výběr v zobrazeném dialogovém okně.
à
Odhlásili jste odběr novinek.
è
Nastavili jste odběr novinek. Položky objednaných novinek se budou zobrazovat v části Zprávy obrazovky Nero StartSmart.


Nastavení novinek