V okně Možnosti můžete definovat nastavení pro rychlé úlohy a aplikaci Nero StartSmart. Pro otevření okna použijte  Nero StartSmart dateimenu icon2 en us 18014398590589195 Možnosti tlačítko > Možnosti. 
K dispozici jsou následující položky:
Vypalování dat

Zobrazuje obrazovku Možnosti vypalování disku. Zde můžete vybrat rychlost vypalování a rozhodnout, zda se mají data po vypálení kontrolovat.  

Vypalování zvuku

Zobrazí obrazovku Možnosti vypalování. Na této obrazovce můžete vybrat rychlost vypalování a rozhodnout, zda se mají data po vypálení kontrolovat – a to samostatně pro zvuková CD a CD Jukebox.  

Získávání dat o zvuku

Zobrazí obrazovku Možnosti získávání údajů o zvuku. Můžete zadat formát souborů, kvalitu kódování, rychlost čtení a zapnout používání databáze Gracenote. 
Získávání informací z databáze Gracenote je ve výchozím nastavení zapnuto.

Zkopírovat disk

Zobrazí obrazovku Možnosti kopírování disku. Zde můžete vybrat rychlost vypalování, rozhodnout, zda se mají data po vypálení kontrolovat a zda před vypalováním proběhne simulace procesu. Navíc můžete zadat, zda bude použito průběžné vypalování. Také můžete určit cestu k obrazu disku, pokud bude kopírování probíhat přes vytvoření obrazu disku.   

Novinky

Zobrazí obrazovku Možnosti novinek. Můžete uvést interval, po kterém se zobrazí další titulek novinek v části Zprávy a rozhodnout, pro které novinky byste se rádi zaregistrovali (viz Nastavení novinek).  
Odběr Novinek Nero je ve výchozím nastavení zapnut.

Různé

Zobrazí obrazovku Další možnosti. Můžete definovat, zda se při otevření aplikace Nero Nero StartSmart zavře, zůstane otevřena nebo se minimalizuje a zda se nastavení Nero StartSmart při uzavření uloží. Kromě toho můžete zapnout integrovanou možnost Image Recorder pro všechny aplikace a zadat, zda bude povoleno použití online obsahu (např. Novinky a Informační centrum).  

 

 

 

Rychlosti vypalování a čtení 
K dispozici jsou následující rychlosti vypalování a čtení:
Minimální: nejnižší rychlost pro nejspolehlivější vypálení.
Bezpečnostní režim: mírná rychlost s důrazem na bezpečnost.
Automatická: optimální rychlost pro vybranou vypalovačku disku a data určená k vypálení.
Maximální: maximální rychlost vybrané vypalovačky disku.

 

 

 

 

Image Recorder je rovněž vhodný pro vytvoření obrazu disku typu nepodporovaného připojenou vypalovačkou. Můžete tak například vytvořit obraz DVD aniž byste museli instalovat vypalovačku DVD. Obraz potom můžete zapsat na disk kdykoli v budoucnu. 

 

 
 
Obrázek
Obraz označuje jeden soubor na pevném disku, který obsahuje obraz celého disku. Obraz disku je možné použít v budoucnu k vytváření přesných kopií na médiích, jestliže dojde k potížím během zápisu, nebo není k počítači připojena žádná vypalovačka. Obraz vyžaduje na pevném disku tolik volného místa, kolik zabere obsah původního disku.


Možnosti